CENTER CUT LOIN

Sản phẩm ưu tú này giữ tất cả sự dịu dàng của hương vị cá ngừ tự nhiên. Thịt thăn không xương và không da dễ sử dụng cho các chuyên gia trong kinh doanh nhà hàng.

Loin_5.jpg
Tuna_Loin_packed_2.jpg

Product grades and sizes

Whole meat cut

Diameter min 3" (7.6 cm)
 

Product packing sizes

Packing sizes:

1) 5/8 lb (2.3-3.6 kg)

    Packing: 30 lb/box

2) 3/5 lb (1.36-2.72 kg)

    Packing: 15 or 30 lb/box

©2020 by GMP Food JSC.