GROUND MEAT

Thịt cá ngừ một trong những sản phẩm phổ biến nhất mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng. Nhiều cách sử dụng nó trong nấu ăn làm cho thịt xay thực sự không thể thay thế.

Ground_5.jpg
Tuna_Ground_meat_packed_2.jpg

Product grades and sizes

AAA or AA qualit

Product packing types

1lb/pack, 10 or 15 lb/box

©2020 by GMP Food JSC.