SAKU

Phi lê cá ngừ Saku chỉ được làm với cá cao cấp nhất. Sản phẩm này cực kỳ phổ biến trong ẩm thực Nhật Bản và phải có cho bất kỳ nhà hàng sushi hiện đại nào.

Saku_14.jpg
Tuna_Saku_pack.jpg

Product grades and sizes

Length: 6-7 inches (15-18 cm)
Thickness: 1.18" (3.0 cm)

1) Width: 3-5" (7.5-12.5 cm)
2) Width: 2-3" (5.0-7.5 cm)
3) Width: 1.5-2" (4.0-5.0 cm)

Product packing types

20-30 lb per 600 lb per box

©2020 by GMP Food JSC.