MEDALLIONS

Huy chương cá ngừ sẽ là kết hợp hoàn hảo cho sự xuất hiện của món chính và giá cả hợp lý.

136196876-raw-tuna-medallions-closeup-on
Tuna_Medalion_Packed2.jpg

Product grades and sizes

1) Size 4-5" thickness  1,25"
2) Size 3-4" thickness  1,2"
3) Size 2-3" thickness  1,1"

Product packing types

10 lbs per pack 200 lbs per box

©2020 by GMP Food JSC.