TUNA STEAKS

Bít tết cá ngừ là sản phẩm dễ nấu nổi tiếng được sử dụng rộng rãi trong nhiều món ăn địa phương. Chất lượng bít tết của chúng tôi sẽ làm hài lòng mọi khách hàng.

Medalion8.jpg
Tuna_Medalion_Packed2.jpg

Product grades and sizes

Natural shape, thickness 2.54-3.2 cm

1) 4 oz (3-5 oz; 85-141 grams)
2) 6 oz (5-7 oz; 142-198 grams)
3) 8 oz (7-8 oz; 199-255 grams)
4) 10 oz (9-11 oz; 256-312 grams)

Product packing types

100 lbs vacuum packed stakes per box.

©2020 by GMP Food JSC.