TUNA CUBES

Những miếng cá ngừ cắt nhỏ tuyệt đẹp có thể được sử dụng cho hàng trăm món ăn đặc biệt.

Cubes9.jpg
Tuna_Cubes_Packed.jpg

Product grades and sizes

1) Premium cubes 2x2x2 cm
2) Mixed grade cubes 2x2x2 cm
3) Mixed grade cubes 1.6x1.6x1.6 cm

Product packing types

200 lb per pack 1000 or 2000 lb per box

©2020 by GMP Food JSC.